مامایی در روسیه

تحصیل در رشته مامایی در روسیه ، تحصیل در پزشکی اطفال در روسیه

تحصیل در رشته مامایی در روسیه ، تحصیل در پزشکی اطفال در روسیه کشور روسیه ، یک ششم کلی خشکیهای جهان را در اختیار دارد، اما جمعیت این کشور در آمار رسمی ۱۴۰ میلیون میباشد، که بسیاری معتقدند این آمار درست‌نبوده ، و جمعیت واقعی روسیه از این تعداد کمتر میباشد، حتی جمعیت ۱۴۰ میلیونی…

کار در روسیه

کار و تحصیل در روسیه

همانطور که در برخی مطالب بصورت کلی اشاره شد، برای افرادی که با ویزای دانشجویی وارد روسیه شده اند ، اجازه کار وجود ندارد، و اگر بازرسان اداره مهاجرت که بصورت بیخبر به شرکتها و تمامی کارگاهها برای بازرسی مراجعت میکنند ، متوجه این نکته شوند، کار فرما را به پرداخت جریمه بسیار زیاد محکوم…

تحصیل در روسیه

تحصیل در روسیه و نحوه اخذ پذیرش توسط موسسات آماتور

تحصیل در روسیه تحصیل در روسیه و اخذ پذیرش توسط موسسات علمی و اخذ پذیرش همانطور که بارها در مطالب قبلی به آن اشاره شده، علاقمندان به تحصیل در روسیه میتوانند بصورت شخصی ، وارد سایت دانشگاهها شده، فرم‌ثبت نام را پر کنند و بعداز دریافت دعوتنامه و ویزا برای تحصیل در روسیه، عازم این…